Vui Lòng Leech Sau 3-4 ngày

Truyện Mới

Review Manga

Truyện mới cập nhật

TRUYỆN WEB LÀM

Sự Trở Lại Của Người Chơi Mạnh Nhất
79K 156 927

Sự Trở Lại Của Người Chơi Mạnh Nhất

Tử Thần Phiêu Nguyệt
101K 226 1,244

Tử Thần Phiêu Nguyệt

Đặc Vụ Song Sinh
60K 43 415

Đặc Vụ Song Sinh

Thiên Hạ Đệ Nhất Đại Sư Huynh
64K 86 342

Thiên Hạ Đệ Nhất Đại Sư Huynh

Học Giả Kiếm Sĩ
55K 46 246

Học Giả Kiếm Sĩ

Tư Mã Song Hiệp
36K 9 217

Tư Mã Song Hiệp

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp
44K 48 694

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp

Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần
85K 134 714

Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần

Nền Văn Minh Nebula
81K 125 781

Nền Văn Minh Nebula

Thiên Tài Ma Pháp Sư Giấu Nghề
31K 51 471

Thiên Tài Ma Pháp Sư Giấu Nghề

Huyền Thoại Tái Xuất
47K 19 248

Huyền Thoại Tái Xuất

Con Trai Út Của Bá Tước Là Một Người Chơi
153K 63 919

Con Trai Út Của Bá Tước Là Một Người Chơi

Tiểu Gia Chủ của Tứ Xuyên Đường Gia trở thành Kiếm Thần
56K 170 793

Tiểu Gia Chủ của Tứ Xuyên Đường Gia trở thành Kiếm Thần

Thiên Hạ Đệ Nhất Y Lại Môn
37K 57 206

Thiên Hạ Đệ Nhất Y Lại Môn

Túy Kiếm Dạ Hành
57K 44 343

Túy Kiếm Dạ Hành

Đại Pháp Sư Toàn Năng
64K 132 854

Đại Pháp Sư Toàn Năng

Tinh Tú Kiếm Sĩ
162K 165 1,454

Tinh Tú Kiếm Sĩ

Toàn Trí Độc Giả
141K 281 1,856

Toàn Trí Độc Giả

Giang Hồ Thực Thi Công Lý
102K 218 901

Giang Hồ Thực Thi Công Lý

Hoa Sơn Tái Xuất
171K 281 2,097

Hoa Sơn Tái Xuất

Đối Đầu Với Các Vị Thần
52K 59 608

Đối Đầu Với Các Vị Thần

Pháp Sư Cận Chiến Hồi Quy
33K 15 260

Pháp Sư Cận Chiến Hồi Quy

Bắc Kiếm Giang Hồ
71K 189 618

Bắc Kiếm Giang Hồ

Thiên Qua Thư Khố Đại Công Tử
67K 63 446

Thiên Qua Thư Khố Đại Công Tử

Trở Thành Tên Khốn ở Thế Giới Dark Fantasy
32K 21 295

Trở Thành Tên Khốn ở Thế Giới Dark Fantasy

Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng
48K 45 396

Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng

Hồi Quy Giả Về Hưu
68K 35 478

Hồi Quy Giả Về Hưu

Kiếm Thánh Trọng Sinh
43K 25 306

Kiếm Thánh Trọng Sinh

Tay Súng Chinh Phục Võ Lâm
24K 35 347

Tay Súng Chinh Phục Võ Lâm

Thần Chiến Tranh Trở Lại Cấp 2
156K 179 1,460

Thần Chiến Tranh Trở Lại Cấp 2

Nhà Hàng Thợ Săn Quái Vật
5,229 7 154

Nhà Hàng Thợ Săn Quái Vật

Gậy Gỗ Cấp 99+
24K 50 313

Gậy Gỗ Cấp 99+

Hồi Ức Trong Ngục Tối
27K 50 300

Hồi Ức Trong Ngục Tối

Những Nhân Vật Chính Mà Chỉ Tôi Biết
49K 85 654

Những Nhân Vật Chính Mà Chỉ Tôi Biết

Quỷ Troll Mạnh Nhất Thế Giới
69K 39 288

Quỷ Troll Mạnh Nhất Thế Giới

Bố Tôi Là Đặc Vụ
66K 41 440

Bố Tôi Là Đặc Vụ