Vui Lòng Leech Sau 3-4 ngày

Truyện Mới

Review Manga

Truyện mới cập nhật

TRUYỆN WEB LÀM

Thời Đại Hoàng Kim Của Thiên Kiếm
409 2 43

Thời Đại Hoàng Kim Của Thiên Kiếm

Tuyệt Đỉnh Võ Lâm
272 0 15

Tuyệt Đỉnh Võ Lâm

Thân Thủ Đệ Nhất Kiếm
508 0 19

Thân Thủ Đệ Nhất Kiếm

Trở Về Học Viện
690 0 15

Trở Về Học Viện

Thăng Cấp Từ Cấp Tối Đa
788 0 50

Thăng Cấp Từ Cấp Tối Đa

Người Nâng Cấp
491 0 15

Người Nâng Cấp

Trường Học Chiến Binh
3,677 2 207

Trường Học Chiến Binh

Khát Vọng Trỗi Dậy SS2
970 0 42

Khát Vọng Trỗi Dậy SS2

Kẻ Thách Đấu
544 0 25

Kẻ Thách Đấu

Hồi Quy Trở Lại Thành Kẻ Vô Dụng
652 3 42

Hồi Quy Trở Lại Thành Kẻ Vô Dụng

Độc Cô Dược Sư
425 0 27

Độc Cô Dược Sư

Võ Thánh
0 0 14

Võ Thánh

Chúa Tể Ma Pháp
319 1 11

Chúa Tể Ma Pháp

Ám Ma Thiên Đế
3 2 6

Ám Ma Thiên Đế

Hoa Sơn Tật Phong Kiếm
0 0 8

Hoa Sơn Tật Phong Kiếm