Vui Lòng Leech Sau 3-4 ngày

Truyện Mới

Review Manga

Truyện mới cập nhật

TRUYỆN WEB LÀM

Tử Thần Phiêu Nguyệt
98K 224 1,210

Tử Thần Phiêu Nguyệt

Đặc Vụ Song Sinh
59K 42 412

Đặc Vụ Song Sinh

Sự Trở Lại Của Huyền Thoại
26K 11 185

Sự Trở Lại Của Huyền Thoại

Kẻ Chiêu Hồn Cô Độc
12K 15 201

Kẻ Chiêu Hồn Cô Độc

Thiên Hạ Đệ Nhất Đại Sư Huynh
63K 85 334

Thiên Hạ Đệ Nhất Đại Sư Huynh

Học Viện Của Con Trai Quỷ Vương
18K 55 303

Học Viện Của Con Trai Quỷ Vương

Học Giả Kiếm Sĩ
54K 46 243

Học Giả Kiếm Sĩ

Tư Mã Song Hiệp
35K 9 208

Tư Mã Song Hiệp

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp
43K 47 660

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp

Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần
84K 134 704

Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần

Nền Văn Minh Nebula
79K 124 768

Nền Văn Minh Nebula

Thiên Tài Ma Pháp Sư Giấu Nghề
30K 50 465

Thiên Tài Ma Pháp Sư Giấu Nghề

Huyền Thoại Tái Xuất
47K 19 245

Huyền Thoại Tái Xuất

Con Trai Út Của Bá Tước Là Một Người Chơi
150K 63 897

Con Trai Út Của Bá Tước Là Một Người Chơi

Tiểu Gia Chủ của Tứ Xuyên Đường Gia trở thành Kiếm Thần
54K 169 777

Tiểu Gia Chủ của Tứ Xuyên Đường Gia trở thành Kiếm Thần

Đăng ký Kênh Siêu Phàm
14K 12 103

Đăng ký Kênh Siêu Phàm

Thiên Hạ Đệ Nhất Y Lại Môn
37K 55 203

Thiên Hạ Đệ Nhất Y Lại Môn

Người Đàn Ông Thực Thụ
47K 120 202

Người Đàn Ông Thực Thụ

Túy Kiếm Dạ Hành
56K 44 339

Túy Kiếm Dạ Hành

Đại Pháp Sư Toàn Năng
62K 131 825

Đại Pháp Sư Toàn Năng

Tinh Tú Kiếm Sĩ
156K 164 1,427

Tinh Tú Kiếm Sĩ

Toàn Trí Độc Giả
139K 278 1,808

Toàn Trí Độc Giả

Giang Hồ Thực Thi Công Lý
101K 215 895

Giang Hồ Thực Thi Công Lý

Hoa Sơn Tái Xuất
169K 279 2,061

Hoa Sơn Tái Xuất

Đối Đầu Với Các Vị Thần
52K 59 588

Đối Đầu Với Các Vị Thần

Nhất Hốt Đao
39K 59 273

Nhất Hốt Đao

Tân Đích Vấn
13K 14 94

Tân Đích Vấn

Pháp Sư Cận Chiến Hồi Quy
32K 15 251

Pháp Sư Cận Chiến Hồi Quy

Bắc Kiếm Giang Hồ
70K 188 613

Bắc Kiếm Giang Hồ

Thiên Qua Thư Khố Đại Công Tử
66K 62 439

Thiên Qua Thư Khố Đại Công Tử

Bậc Thầy Debuff
35K 29 317

Bậc Thầy Debuff

Trở Thành Tên Khốn ở Thế Giới Dark Fantasy
31K 21 292

Trở Thành Tên Khốn ở Thế Giới Dark Fantasy

Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng
48K 45 389

Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng

Hồi Quy Giả Về Hưu
67K 35 473

Hồi Quy Giả Về Hưu

Kiếm Thánh Trọng Sinh
42K 24 303

Kiếm Thánh Trọng Sinh

Tay Súng Chinh Phục Võ Lâm
24K 35 339

Tay Súng Chinh Phục Võ Lâm